Tuesday, April 21, 2009

Pengenalan Pengurusan Sistem Fail


Pengenalan Pengurusan Sistem Fail


Definisi pengurusan fail dan fail
- Terdapat struktur tertentu fail bergantung kepada jenisnya.
- Pelbagai jenis maklumat yang disimpan dalam fail: aturcara sumber, aturcara objek, teks dan lain-lain.
- Setiap sistem mempunyai satu paksi atau titik pusat.
Objektif pengurusan fail
- Melaksanakan prinsip-prinsip pengurusan dalam menguruskan pentadbiran seharian
- Memajukan kemahiran interpersonal di pejabat
- Menggabungkan kerja berpasukan di pejabat bagi meningkatkan produktiviti dan meminimakan konflik

Contoh aktiviti oleh pengurusan fail
- Melihat kandungan folder dan memaparkan file extension
- Menyusun kedudukan ikon- Mengenal pasti saiz fail / folder

Konsep dan rekabentuk direktori fail.
Rajah rekabentuk failDirektori 1 Paras & 2 Para


Direktori Struktur Pokok

Kebaikan berkongsi fai
l- Perkongsian data seperti pangkalan data, katalog kad perpustakaan, data pentadbiran, fail.
- Perkongsian perkakasan
– mengurangkan kos kerana satu perkakasan dapat digunakan oleh lebih dari satu pihak pada masa yang sama.
-Perkongsian perisian
– tidak perlu membeli perisian asli untuk setiap komputer.
Ciri keselamatan failKomputer moden membekalkan cara untuk melindungi fail daripada kerosakan, sama ada secara tidak sengaja atau sebaliknya
- Kebenaran sistem fail dilaksanakan pada komputer-komputer yang berbilang pengguna untuk mengawal siapakah yang boleh mengubah suai, menghapuskan, atau mencipta fail dan pelipat, dan siapakah yang tidak boleh. Ia juga merahsiakan maklumat peribadi dengan melarang para pengguna tanpa kebenaran daripada melihat fail-fail tertentu.
- Bendera baca sahaja Apabila bendera ini dihidupkan bagi sesuatu fail, fail itu boleh dibaca tetapi tidak boleh diubah suai.
- Bendera tersembunyi ini digunakan oleh sistem komputer untuk menyembunyikan fail-fail sistem yang penting yang jangan langsung tidak diubah oleh para pengguna.
Organisasi ingatan sekunder.Linked Allocation
•Direktori mengandung sebuah pointer untuk blok pertama dan blok terakhir dari sebuah fail.
•Setiap blok mengandung sebuah pointer untuk ke blok selanjutnya (tidak dapat di buat oleh pengguna).
•External fragmentation tidak terjadi di metode ini

Indexed Allocation
•Pointer digabungkan dalam suatu blok yang dinamakan blok indeks•Setiap file memiliki blok indeks masing-masing
•Direktori mengandung alamat dari blok indeks
•Kelemahan:–Jika blok indeks terlalu kecil, maka itu tidak akan memuat pointerb. A. Contiguous Allocation•Sebuah file didefinisikan oleh alamat disk (mendefinisikan urutan linier dari disk) dan panjangnya (dalam satuan blok) dari blok pertama•Contiguous allocation mendukung pengaksesan secara sekuensial dan juga pengaksesan secara langsung•Random access•Wasteful of space (dynamic storage-allocation problemNo comments:

Post a Comment